WCAG 2.1 

Dostępność cyfrowa

TECHNOLOGIA / ALFATV

Nie bój się dostępności cyfrowej! Dzięki naszym automatycznym mechanizmom zapewnienie zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848) jest proste i nie wymaga od naszych klientów zaawansowanej wiedzy informatycznej!

Istnieje możliwość zapewnienia alternatywnej treści multimediów, poprzez sporządzenie transkrypcji opisowej, czyli opisu alternatywnego niosącego tę samą informację, co zastępowana treść multimedialna – np. tekstowy opis filmu (akcja, dialogi, kontekst) dla osób, które filmu nie usłyszą. Takim prawidłowym rozwiązaniem jest np. szczegółowy protokół z obrad Sesji Rady - przykład.

Innym rozwiązaniem jest wykonanie transkrypcji. Polska Telewizja Internetowa, czyli tv-polska.eu, umożliwia umieszczanie transkrypcji (napisów) w materiałach wideo wraz ze znacznikami czasowymi, dzięki czemu napisy mogą pojawiać się na filmie w sposób zsynchronizowany. Usługa zostanie zrealizowana na podstawie otrzymanego pliku ze znacznikami czasowymi.

Dodatkową opcją jest możliwość skorzystania z narzędzia do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst wraz z funkcją wprowadzania ręcznych poprawek za pośrednictwem edytora. Przykładowy film z dodanymi napisami jest dostępny TUTAJ.

Przepisy / Projekt Dostępność +

Czym jest dostępność cyfrowa?

Wykaz Biuletynów Informacji Publicznej i stron internetowych podmiotów publicznych opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Jest to cecha (m.in. stron www i aplikacji), która pozwala na możliwie najłatwiejsze zapoznanie się z udostępnioną treścią osobom niepełnosprawnym (przede wszystkim niewidomym, niesłyszącym, słabowidzącym i posiadającym ograniczone zdolności motoryczne). Aby strona posiadała tę cechę, musi spełniać tzw. "kryteria sukcesu", które są mierzalne i podane dla każdej z wytycznych określonych w załączniku WCAG 2.1. Dokument ten jest zorientowany wokół czterech cech: postrzegalności, funkcjonalności, zrozumiałości i solidności.

Postrzegalność

Informacje oraz komponenty interfejsu użytkownika muszą być przedstawione użytkownikom w sposób dostępny dla ich zmysłów.

Funkcjonalność

Komponenty interfejsu użytkownika oraz nawigacja muszą być możliwe do użycia.

Zrozumiałość

Informacje oraz obsługa interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe.

Solidność

Treść musi być solidnie opublikowana tak, by mogła być skutecznie interpretowana przez różnego rodzaju oprogramowania użytkownika, w tym technologie wspomagające.

Deklaracja dostępności

Dokument potwierdzający zgodność serwisów z wytycznymi określonymi w ustawie musi być publikowany przez podmioty publiczne. Wzór jest dostępny TUTAJ

Zaufaj profesjonalistom!

Od ponad 18 lat tworzymy oprogramowanie zgodne z obowiązującymi przepisami... a wymagania spełniamy z nawiązką, udostępniając opcje ułatwiające pracę naszym klientom! Zobacz nasze rozwiązania w ramach pakietu "Elektroniczny Samorząd".

Przepisy / PRAKTYCZNE INFORMACJE

Co urzędnik musi wiedzieć o nowej ustawie?

Strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo nie tylko w Polsce, ale na terenie całej Unii Europejskiej, na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016).

Nowa ustawa nie jest pierwszym aktem prawnym w Polsce, wprowadzajacym wymogi związane z dostępnością cyfrową. Przepisy nakładające obowiazek dostosowania serwisów podmiotów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych pojawiły się polskim prawie 30 maja 2012 roku a ostateczny termin dostosowania został określony na maj 2015 roku.

Co się zmienia? Poprzednie przepisy nie zakładały kar za niedostosowanie treści do WCAG, a nowa ustawa je wprowadza. Ponadto zostały określone procedury umożliwiające kompleksową weryfikację wypełnienia obowiązku - między innymi opierające się o publikowanie deklaracji dostępności, prowadzenie przez Ministerstwo Cyfryzacji wykazu stron podmiotów publicznych i monitorowanie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Art. 15. Minister właściwy do spraw informatyzacji na podstawie wykazów, o których mowa w art. 14 ust. 4, oraz w oparciu o metodykę monitorowania określoną w decyzji wykonawczej 2018/1524 wybiera strony internetowe oraz aplikacje mobilne, które będą podlegały monitorowaniu zapewnienia dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Art. 19. 1. Karze pieniężnej podlega podmiot publiczny, który:
  1. w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie zapewnia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej;
  2. nie sporządza i nie publikuje deklaracji dostępności albo nie zawiera w deklaracji dostępności elementów wskazanych w art. 10 ust. 3–5;
  3. nie zapewnia dostępności cyfrowej strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 1, oraz elementów i funkcji strony internetowej lub aplikacji mobilnej, o których mowa w art. 8 ust. 2 pkt 2.
5. Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1:
  1. pkt 1, wynosi do 10 000 zł;
  2. pkt 2 i 3, wynosi do 5000 zł.

W obecnym stanie prawnym, możliwym i zgodnym z obowiązującymi przepisami sposobem realizacji obowiązku ustawowego jest zapewnienie alternatywnej treści multimediów poprzez sporządzenie transkrypcji opisowej, czyli opisu alternatywnego, niosącego tę samą informację, co zastępowana treść multimedialna – np. tekstowy opis filmu (akcja, dialogi, kontekst) dla osób, które filmu nie usłyszą. Takim prawidłowym rozwiązaniem jest np. szczegółowy protokół z obrad Sesji Rady - przykład.

Uzupełniając powyższe - jest jeszcze jeden bardzo ważny zapis ustawy, który w ogóle wyklucza konieczność sporządzania transkrypcji, gdyż wiązałoby się to z podważeniem wiarygodności przekazywanych informacji.

Art. 18. 5. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

Istnieje również możliwość wykonania usługi transkrypcji (dodania napisów), jednak w tym przypadku wymagane jest dostarczenia pliku zawierającego pełny tekst osób wypowiadajcych się podczas obrad sesji - analogicznie jak zostało to zrealizowane - Sesja Rady Miasta Żnin TUTAJ .

Dodatkową opcją jest możliwość skorzystania z narzędzia do tworzenia automatycznej transkrypcji mowy na tekst wraz z funkcją wprowadzania ręcznych poprawek za pośrednictwem edytora (opcja jest dodatkowo płatna w wysokości 100 zł netto / miesiąc i udostępniana po podpisaniu aneksu do umowy na kanał w Polskiej Telewizji Internetowej związanej z publikacją materiałów filmowych dotyczących Sesji Rady). Przykładowy film z dodanymi napisami jest dostępny TUTAJ.

Jak uniknąć kary?

To proste! Należy spełnić obowiązek ustawowy. Pomożemy go spełnić, dostarczając odpowiednie narzędzia. Wszystkie tworzone przez nas aplikacje są zgodne z przepisami. Ponadto tworzone przez nas aplikacje internetowe i serwisy www cechują się czytelnością i łatwością używania, są szybkie, dostosowane do urządzeń mobilnych, posiadają odpowiednie kontrasty, odstępy i wielkości czcionek...To nie wszystko - każda aplikacja posiada alternatywną wersję z wysokim kontrastem, umożliwiającą nawigację bez użycia myszy. Alternatywna wersja powstaje samoczynnie. W ręce redaktorów oddajemy również zaawansowane narzędzie do automatycznego sprawdzania i korekty dostępności wprowadzonych treści. Realizacja obowiązku ustawowego jest więc prosta i nie wymaga od naszych klientów wiedzy informatycznej!

Wersja alternatywna BIP

Wszelkie informacje publiczne i zamówienia są publikowane również w automatycznie tworzonej wersji z wysokim kontrastem. 

Wersja alternatywna eBOI

Karty usług, czyli procedury załatwiania spraw urzędowych, są automatycznie publikowane w wersji dla niepełnisprawnych. 

Dostępne formularze eBOI

Każdy tworzony przez nas formularz elektroniczny posiada alternatywne wersje kontrastowe, zgodne z WCAG 2.1. 

Wersja alternatywna portalu "Rada dla Mieszkańców"

Tworzona równolegle i w pełni automatycznie, nie angażując dodatkowego czasu redaktorów. 

Strony WWW zgodne z przepisami

Tworzone przez nas strony zawierają alternatywne wersje kontrastowe, które powstają równolegle i automatycznie. 

Wersja alternatywna stron WWW

Tworzona równolegle i w pełni automatycznie, nie angażując dodatkowego czasu redaktorów. 

Nasze rozwiązania / Prezentacja

Zapewnij dostępność!

Już ponad 850 partnerów z całej Polski skorzystało z naszej oferty, zawierającej aplikacje z pakietu Elektroniczny Samorząd - BIP, eBOI i System Rada, zapewniając tym samym dostępność cyfrową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wspomniane aplikacje zostały nieodpłatnie wyposażone w formularz pozwalający na wygenerowanie wymaganej przepisami prawa deklaracji dostępności, która musi być opublikowana do 31 marca każdego roku. Formularz można odnaleźć w panelu administracyjnym.
Gdybyście chcieli Państwo skorzystać z naszych usług, zapraszamy serdecznie do współpracy. Możemy przydzielić dostępy do wersji testowych naszych rozwiązań. Jesteśmy przygotowani do prezentacji naszych systemów w siedzibach podmiotów publicznych - zapraszamy do kontaktu przy pomocy formularza znajdującego się poniżej, pod numerem telefonu +48 91 432 89 81 lub mailowo - pod adresem alfatv@alfatv.pl .  

Nasze oprogramowanie do sprawdzania dostępności cyfrowej w akcji!

Kontakt

Zajmujemy się tworzeniem aplikacji internetowych i stron www dostępnych cyfrowo. Chętnie odpowiemy na pytania związane z naszą technologią i wdrożeniem naszych rozwiązań w Państwa urzędzie.


Simple Best Bootstrap Template

© 2019 - 2024 Alfatv